Asistanlık Hizmetleri

Asistanlık Paketi

Asistanlık Paketi'in müşterilerimize özel fiyatı 24.99 TL / Ay | 300 TL / Yıl

Paket İçeriği

Konut Yardım Sigortası

Alo Asist, hizmet vadesi süresince oluşabilecek olaylar karşısında konutu korumak maksadıyla bu ürün kapsamındaki acil ev yardım hizmetlerini aşağıda tanımlanan açıklamalar, şartlar, istisnalar ve ekonomik limitler çerçevesinde sağlayacaktır.

1. Çilingir Gönderim Hizmeti

Anahtarların çalınması, kaybedilmesi veya hırsızlık sonucu kilitlerin hasar görmesi ya da herhangi bir nedenle kilitlerin arızalanması sonucu konuta hiçbir giriş yolunun bulunmaması durumunda, böyle bir tamiratın mümkün olduğu durumlarda, Alo Asist gerekli acil tamir hizmetini sağlamak amacıyla anlaşmalı çilingirini gönderecektir. Bu hizmet tüm Türkiye’de verilmektedir. Teminatların aşılması durumunda aşılan kısmın ödemesi Hizmetten yararlanacak müşteriye aittir. Alo Asist, hizmet vadesince yılda 1 kez olmak kaydıyla olay için 100 TL sınırına kadar malzeme, işçilik ve ulaşım masraflarını karşılayacaktır. Bu hizmetimiz 7/24 sağlanmaktadır.

İçerik

 • Görev:

o Anahtar kaybına bağlı dış kapının açılması,

o Anahtar çalınmasına bağlı dış kapının açılması,

o Anahtarın içerde unutulmasına bağlı dış kapının açılması,

o Anahtarın kapı arkasında unutulmasına bağlı dış kapının açılması,

o Barelin arızalanmasına bağlı dış kapının açılması,

o Kilidin arızalanmasına bağlı dış kapının açılması,

o Hırsızlık amaçlı zarar verilmiş çalışamaz haldeki dış kapının açılması,

! Birebir yakın ürün baz alınır. Sözleşme kapsamında ve limitler dâhilinde kalmak üzere standart kilit, barel, rozet vb. malzeme kullanılır.

! Aksesuar malzemeler asistans sözleşme kapsamı dışında olup Hizmetten yararlanacak müşteri tarafından karşılanır (güvenlik zinciri-süngüsü, kapı freni, kapı tokmağı vb.).

İstisnalar

a. Anahtarların kopya edilmesi,

b. İsteğe bağlı kilit veya barellerin değiştirilmesi,

c. İsteğe bağlı kapının açılması

2. Dâhili Su Tesisatı Hizmeti

Hizmetten yararlanacak müşterisine ait konut içindeki sıhhi tesisat, direkt konuta ait su vanasından başlayıp musluklara (musluk, pisuvar muslukları, her türlü armatür vb. tesisat hariç) kadar ki kısmı kapsar. Konut’un iç sıhhi, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatında sızıntı veya kırılma olması durumunda ve böyle bir tamiratın mümkün olduğu durumlarda Alo Asist gerekli acil tamiri yerine getirecek bir tesisatçıyı gönderecektir. Bu hizmet Türkiye genelinde verilmektedir. Teminatların aşılması durumunda aşılan kısmın ödemesi Hizmetten yararlanacak müşteriye aittir. Alo Asist, bu hizmeti yılda 1 kez olmak kaydıyla olay için 100 TL sınırına kadar malzeme, işçilik ve ulaşım masraflarını karşılayacaktır. Bu hizmetimiz 7/24 sağlanmaktadır.

İçerik

 • Arıza Tamir İşi:

o Sıva üstü veya altı pis su borularındaki sızıntı ve akıntının tamiri,

o Sıva üstü veya altı patlayan veya sızıntı yapan temiz su borunun tamiri,

o Sıva üstü veya altı patlayan veya sızıntı yapan kalorifer borunun tamiri,

o Radyatörlerde meydana gelen akıntı ve sızıntıların tamiri,

o Patlayan spiral (fleksi) boruların tamiri,

o Küvet, lavabo, kozet gider pis su akıntılarının tamiri,

o Küvet ve lavabo sifon akıntı ve sızıntı tamiri,

o Yer gideri (sifonu) sızıntı ve akıntının tamiri,

 • Arızaya Bağlı Parça Değişimi:

o Patlayan spiral (fleksi) boruların değişimi,

o Kırılan tuvalet taşının, klozetin, rezervuarın ve lavabonun yenisi ile değiştirilmesi (malzemeyi Hizmetten yararlanacak müşteri tedarik eder),

o Arızalı batarya, musluk, ara musluk değişimi (malzemeyi Hizmetten yararlanacak müşteri tedarik eder),

o Radyatör değişimi değişimi (malzemeyi Hizmetten yararlanacak müşteri tedarik eder),

! Birebir yakın ürün baz alınır. Sözleşme kapsamında ve limitler dâhilinde kalmak üzere standart temel su tesisat malzemesi kullanılır (su borusu, gider borusu, spiral vb.).

! Aksesuar malzemeler asistans sözleşme kapsamı dışında olup Hizmetten yararlanacak müşteri tarafından karşılanır (batarya, musluk, küvet, lavabo, klozet, rezervuar vb.).

İstisnalar

Aşağıda belirtilen durumlar hizmet kapsamı dışındadır.

a) Konut içerisindeki sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatı dışında her türlü parçanın tamiri.

b) Konut’un içerisinde her türlü kaçak, sızıntı ve ıslanmadan dolayı meydana gelen hasarın tamiri, (tesisat veya diğer donanımların sızıntı veya kırılmasından kaynaklanmış dahi olsa)

c) Kırım sonrası kapama (seramik, sıva vb) işlemleri.

d) Su borularına bağlı her türlü eletrikli ev eşyası, klima, ısıtıcılar, su ısıtıcıları vb. sıhhi malzemenin değişimi veya tamiri,

e) Hasar kaynağı (tesisat) Hizmetten yararlanacak müşteri konutunda olsa dahi, binanın ortak kullanım veya üçüncü şahısların (komşuların) kullanım alanlarında vereceği hasarın tamiri kapsam dışıdır.

f) Binaya veya üçüncü taraflara ait tesisat Hizmetten yararlanacak müşterinin kullanım alanında olsa bile konuta ait olarak kabul edilmeyecektir.

g) Her türlü su tesisat iyileştirme ve yenileştirme çalışmaları.

h) Kanalizasyon veya pis su tesisatlarının tıkanması.

3. Elektrik Tesisatı Hizmeti

Hizmetten yararlanacak müşterisine ait konut içindeki elektrik tesisatı, konuta ait elektrik sigortasından başlayıp elektrik anahtarına kadarki kısmı kapsar.

Hasarın kayanağı konutun içinde bulunduğu sürece elektrik tesisatının bozulması veya hasar görüp çalışamaz duruma gelmesi halinde ve böyle bir tamiratın mümkün olduğu durumlarda, Alo Asist tesisatı çalışır hale getirmek ve gerekli acil tamir hizmetini sağlamak amacıyla anlaşmalı elektrikçisini gönderecektir. Alo Asist hizmet vadesince yılda 1 kez olmak kaydıyla olay için 100 TL sınırına kadar malzeme, işçilik ve ulaşım masraflarını karşılayacaktır. Bu hizmet Türkiye genelinde verilmektedir. Teminatların aşılması durumunda aşılan kısmın ödemesi Hizmetten yararlanacak müşteriye aittir. Bu hizmetimiz 7/24 sağlanmaktadır.

İçerik

 • Arıza Tamir İşi:

- Herhangi noktadaki elektrik tesisatındaki arızanın tamiri,

- Lamba duyunun tamiri,

- Tavan armatürünün tamiri,

- Kısa akım rölesinin tamiri,

- Buhat kutusunda meydana gelen arızanın tamiri,

- Elektrik anahtarının tamiri,

- Elektrik prizinin tamiri,

- Dimmer elektrik anahtarının tamiri,

- Sigortanın tamiri,

- Sigorta kutusunun tamiri,

 • Arızaya Bağlı Parça Değişimi:

- Arıza sonrası hasar gören lamba sortisinin değişimi, (malzemeyi Hizmetten yararlanacak müşterisi tedarik eder)

- Arıza sonrası hasar gören spot lamba sortisinin değişimi, (malzemeyi Hizmetten yararlanacak müşterisi tedarik eder)

- Arıza sonrası hasar gören elektrik anahtarı sortisinin değişimi, (malzemeyi Hizmetten yararlanacak müşterisi tedarik eder)

- Arıza sonrası hasar gören priz sortisinin değişimi, (malzemeyi Hizmetten yararlanacak müşterisi tedarik eder)

- Arıza sonrası hasar gören topraklama sortisinin değişimi, (malzemeyi Hizmetten yararlanacak müşterisi tedarik eder)

- Arızalı duy, elektrik armatür, kısa akım rölesi, elektrik anahtarı, priz, dimmer, spot, sigorta vb. malzemenin değişimi, (malzemeyi Hizmetten yararlanacak müşterisi tedarik eder)

! Birebir yakın ürün baz alınır. Sözleşme kapsamında ve limitler dâhilinde kalmak üzere standart temel elektrik tesisat malzemesi kullanılır.

! Aksesuar malzemeler asistans sözleşme kapsamı dışında olup Hizmetten yararlanacak müşterisi tarafından karşılanır (elektrik anahtarı, priz, dimmer, duy, spot, sigorta, kısa akım rölesi vb.).

İstisnalar

Aşağıda belirtilen durumlar hizmet kapsamı dışındadır:

a. Elektrik anahtarı, priz, duy, her türlü lamba/florasan, her türlü elektrik sigortası, kısa akım rölesi vb. elektrik tesisatından bağımsız yardımcı malzemelerin değiştirilmesi,

b. Elektrik tesisatında meydana gelen bir arızadan kaynaklanmış olsa dahi elektrikle çalışan ısıtıcı, ev elektrikli eşyaları vb. cihazların tamiri,

c. Konutta veya binada topraklamanın olmamasından veya yetersiz olmasından kaynaklanan arıza ve hasarın tamiri,

d. Elektrik tesisatı çok eski ve tamir edilemeyecek durumda olması,

e. Her türlü elektrik tesisat iyileştirme ve yenileştirme çalışmaları,

f. Ana elektrik tesisatına sonradan yapılan ek tesisat arızaları.

4. Cam İşleri Hizmeti

Konut’un dış cephesinde bulunan camların dış nedenlerden dolayı kırılma ya da çatlama sonucu hasar görmesi durumunda, Alo Asist hasar gören parçayı eski haline getirerek, daha ileri hasar ve zarara karşı meskeni korumak maksadıyla gerekli tamir hizmetini yerine getirecek bir camcı gönderecektir. Bu hizmet mesai saatlerinde Türkiye genelinde verilmektedir. Teminatların aşılması durumunda aşılan kısmın ödemesi Hizmetten yararlanacak müşteriye aittir. Alo Asist hizmet vadesince yılda 1 kez olmak kaydıyla olay için 100 TL sınırına kadar malzeme, işçilik ve ulaşım masraflarını karşılayacaktır. Bu hizmetimiz mesai saatlerinde sağlanmaktadır.

İçerik

 • Değiştirme:
 • Kırılmış veya çatlamış düz camların değiştirilmesi,
 • Kırılmış veya çatlamış buzlu camların değiştirilmesi
 • Kırılmış veya çatlamış cam kapının değiştirilmesi,
 • Kırılmış veya çatlamış çift (ısıcam) camın değiştirilmesi,
 • Kırılmış veya çatlamış özel nitelikli camların (temperli-damperli, renkli, lamine vb.) değiştirilmesi

! Birebir yakın ürün baz alınır. Sözleşme kapsamında ve limitler dâhilinde kalmak üzere standart cam malzeme kullanılır.

! Aksesuar malzemeler asistans sözleşme kapsamı dışında olup Hizmetten yararlanacak müşterisi tarafından karşılanır (cam kapı motoru-makinası, cam kapı aksesuarları, cam üzeri reklam boyama/yapıştırmaları vb.).

İstisnalar

a. Ayna benzeri ürünlerin değiştirilmesi,

b. Vitray benzeri sanat işçiliği gerektiren ürünlerin değiştirilmesi

5. Kuru Temizleme Hizmeti

Alo Asist aracılığı ile Hizmetten yararlanacak müşteriler eşyalarını kuru temizlemeye verebililer. Alo Asist kuru temizleme hizmetini 55 ilde organizasyon olarak vermektedir. Hizmetten yararlanacak müşterinin eşyaları evden alınıp kuru temizleme hizmeti gerçekleştirilip tekrar adrese teslim edilmektedir. Kuru temizleme hizmeti Alo Asist tarafından mesai saatleri içerisinde verilmektedir. Alo Asist bu hizmeti organizasyon olarak vermektedir. Organizasyondan doğan masraflar Hizmetten yararlanacak müşteriye aittir.

6. Temizlik Hizmeti

Alo Asist ev, ofis temizliği, halı koltuk yıkama, iç- dış cam temizliği, inşaat sonrası temizlik, su baskını, zemin yıkama ve cila gibi hizmetleri organizasyon olarak Hizmetten yararlanacak müşterilerine sunmaktadır. Temizlik hizmeti Türkiye genelinde verilmektedir. Alo Asist bu hizmeti organziasyon olarak vermektedir. Organizasyondan doğan masraflar Hizmetten yararlanacak müşteriye aittir. Bu hizmetimiz mesai saatlerinde sağlanmaktadır.

7. Tamirat ve Tadilat Hizmeti

Alo Asist’in uzman kadrosu ev ve ofisin her türlü tamirat ve tadilat işlerini hızlı ve zamanında çözer. İşlemlerde oluşacak her türlü hasara karşı sigortalarımız bulunmaktadır. Bu hizmetimiz Türkiye genelinde verilmektedir. Ücretsiz keşif için 48 saat önceden randevu alınması gerekmektedir. Bu hizmetimiz organizasyon olarak verilmektedir. Organizasyondan doğan masraflar Hizmetten yararlanacak müşteriye aittir. Bu hizmetimiz mesai saatlerinde sağlanmaktadır.

Kapsam

 • Zemin döşeme, fayans, karo, mermer işleri
 • Laminat liarke döşeme
 • liarke sistre ve cila uygulamaları
 • Demir yaliım ve tadilat işleri
 • Beton dökme ve tadilat işleri
 • Sıva yaliım ve tadilat işleri
 • Şali yaliım ve tadilat işleri
 • Çatı yaliım ve tadilat işleri
 • Alçılian asma tavan uygulamaları
 • Taşyünü asma tavan uygulamaları
 • Bölme duvar uygulamaları
 • Metal asma tavan uygılamaları
 • Lamel asma tavan uygulamaları
 • Alçımatik alçı sıva uygulamaları
 • Kartonliiyer
 • Stroliiyer
 • Mantolama

8. Boya/ Badana Hizmeti

Alo Asist’in deneyimli ve tecrübeli personeli ile ev ve iş yerlerinin boya ve badana işleri gerçekleştirilir. Bu hizmet Alo Asist tarafından organizasyon olarak Türkiye genelinde verilmektedir. Ücretsiz keşif için Alo Asist müşteri hizmetlerini arayarak 48 saat önceden randevu alınması gerekmektedir. Organizasyondan doğan masraflar Hizmetten yararlanacak müşteriye aittir. Bu hizmetimiz mesai saatlerinde sağlanmaktadır.

Kapsam

 • İç celihe su bazlı silikonlu boya uygulamaları
 • lilastik boya uygulamaları
 • Saten boya uygulamaları
 • Dekoratif boya uygulamaları
Yol Yardım Sigortası

1. Kaza Anında Aracın Çekilmesi veya Kurtarılması Hizmeti

Aracın kaza durumunda, Alo Asist tarafından aracın en yakın servise naklini yılda bir defa 250 TL limite kadar temin edecektir. Hizmetten yararlanacak müşteri’nin en yakın servisin dışında başka bir servise çekilmesini talep etmesi durumunda oluşacak ücret farkı Hizmetten yararlanacak müşteri tarafından karşılanacaktır. İl sınırları içerisinde yetkili servis yoksa en yakın servise nakli sağlanacaktır. Veya bir karayolunda giderken aracın devrilme veya şarampole yuvarlanma nedeniyle hareketsiz kalması durumunda, mümkün olabilen durumlarda aracın kurtarılması ve sonrasında çekilmesi veya yoluna devam etmesi için uygun bir yere konulması için gerekli organizasyon yılda bir defa 250 TL limite kadar sağlanacaktır. Bu hizmetimiz 7/24 saat verilmektedir. Teminatların aşılması durumunda aşılan kısım Hizmetten yararlanacak müşteri tarafından ödenecektir. Hizmetten yararlanacak müşterinin aracına aynı neden ile ikinci kez çekici hizmeti, iki olay arasında 1 hafta (7 gün) geçmiş olması durumunda verilecektir.

T.C. Karayolu sınıflamasına girmeyen yol veya bölgelerde kurtarma ve çekme hizmeti verilememesinden Alo Asist sorumlu olmayacaktır. Bu bölgelerde Alo Asist’tin veya Hizmetten yararlanacak müşterinin kendi imkânları ile sağlanmış hizmete ilişkin harcamalar Hizmetten yararlanacak müşteriye aittir. Bu menfaat kapsamında aracın tamir masraflarına ilişkin olarak herhangi bir meblağ ödenmeyecektir. Bu hizmetimiz Türkiye genelinde ve 7/24 sağlanmaktadır.

2. Aracın Arızalanması veya Kaza Yapması Nedeniyle Konaklama ve Seyahat

Aracın arızalanması veya kaza yapması durumunda, aracın çekildiği yetkili serviste Alo Asist, Hizmetten yararlanacak müşteri'nin arzusu doğrultusunda, aşağıdaki seçeneklerden birini karşılayacaktır:

a. Eğer arıza 72 saatten saat içinde tamir edilemez ise, 72 saatten sonra azami 3 gece, günlük 100TL limite kadar aracın onarımını bekleme amacıyla konaklama masrafları (Standart oda+kahvaltı), ya da,

b. Araç arızalanmayı izleyen 72 saatten daha uzun süre tamir edilmemiş ise,72 saatten sonra mümkün olabilen durumlarda aracın özelliklerine yakın binek bir araç temin edilecek ve daimi ikametgâhına dönüş veya yolculuğun tamamlanabilmesi için, azami 48 saat süreyle günlük 100 TL limite kadar kiralık araç sağlanacaktır.

c. Tamir süresi arızalanmayı izleyen 72 saati aşarsa, Alo Asist, Hizmetten yararlanacak müşterinin Daimi İkametgâh’a dönüşünde meydana gelen seyahat masraflarını veya Hizmetten yararlanacak müşteri seyahate devam etmek isterse, seyahat için planlanan yere kadar olan seyahat masraflarını yılda 1 defa 100 TL limite kadar ödeyecektir. Bu hizmetlerimiz 7/24 saat verilmektedir. Teminatların aşılması durumunda aşılan kısım Hizmetten yararlanacak müşteri tarafından ödenecektir.

Koşullar

· Hizmetten yararlanacak müşteri hizmeti kullanabilmesi için aracını Alo Asist’e çektirmek zorundadır.

· Aracın tamir süreci Alo Asist’in çektiği serviste tamir edilmelidir.

· Aracın çekildiği servisten Alo Asist’e aracın tamir süreci ile ilgili rapor yollanması ve Hizmetten yararlanacak müşteri ile servis arasında yapılan tamir sözleşmesinin gönderilmesi dahilinde teminatlara uygun olması durumunda Hizmetten yararlanacak müşteri hizmetten yararlanabilecektir.

· Araç tamir sürecindeyken verilecek hizmetlerin tüm rezervasyonunu Alo Asist yapmalıdır

3. Araç Check-Up Hizmeti

Alo Asist, Hizmetten yararlanacak müşterilerin araçlarına Check -Up hizmetinin organizasyonunu sağlamaktadır. Hizmetten yararlanacak müşteri hizmetten yararlanmak için 48 saat öncesinden Alo Asist ‘i araması gerekmektedir. Bu hizmetimiz 41 ilde ve mesai saatlerinde verilmektedir. Organizasyondan doğan masraflar Hizmetten yararlanacak müşteriye aittir.

Kapsam


Fren Sistemi

- Fren Ana Merkezi

- Fren Hidroligi Seviyesi

- Ön Fren Balataları

- Arka Fren Balataları

- El Freni Ayarı

- Fren Merkezleri

- Fren Hortumları

Sürüş Güvenliği ve Yol Tutuşu

- Ön Lastikler

- Arka Lastikler

- Stepne Lastiği

- Ön Amortisörler

- Arka Amortisörler

- Süspansiyon Bağlantı Burç ve Takozları

- Z Rot ve Askı Rotları

- Süspansiyon Ön ve Arka Kontroller

- Tekerlek Rulmanları

Motor

- Yağ Kaçağı

- Motor Yağı Seviyesi

- Hava Filtresi

- Yağ Filtresi

Ateşleme Sistemi

- Buji

- Buji Kabloları

- Ateşleme Bobinleri

Soğutma Sistemi

- Su Kaçağı

- Antifriz

Yakıt Sistemi

- Yakıt Filtresi ve Boruları

Debriyaj ve Vites Kutusu

- Debriyaj Balata Kavraması

- Vites Geçişleri

- Debriyaj Merkezi Yağ Kaçakları

Klima Sistemi

- Klima Kompresörü ve Kayışı

- Klima Performansı

- Polen Filtresi

Elektrik Sistemi

- Kısa ve Uzun Hüzmeli Farlar

- Sinyalizasyon

- Fren Lambaları

- İç Aydınlatma

- Akü

- Elektrik Bağlantıları

- Korna Fonksiyon Kontrolü

Egzoz Sistemi

- Egzoz Sistemi

- Katalitik Konvertör

- Ön Susturucu

- Arka Susturucu

Görüş Güvenliği

- Cam suyu

-Silecek

Genel Güvenlik Yasal Zorunluluk

- Yangın Söndürücü S.K.T. Kontrolü

- İlk Yardım ve Ecza çantası S.K.T. kontrolü

- Reflektör ( 2 Adet)

- Çekme Halatı ve Takoz

Kaza Güvenliği

- Karoseri Parçaları Kontrolü (Gözle)


4. Özel Şoför Hizmeti

Alo Asist ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda sizin için özel şoför temin etmektedir. Hem şehir içi hemde şehirlerarasında özel şoför hizmetinden organizasyon olarak tüm Türkiye’de yararlanabilirsiniz. Bu hizmetten yararlanabilmek için Alo Asist hizmet hattını 48 saat öncesinden arayarak adres, zaman, saat gibi bilgileri müşteri hizmetindeki arkadaşlarımıza bildirmeniz gerekmektedir. Organizasyondan doğan masraflar Hizmetten yararlanacak müşteriye aittir. Bu hizmet Türkiye genelinde ve mesai saatlerinde sağlanmaktadır.

5. Rent a Car Hizmeti

Alo Asist 178 Ülke’de ki 164 firma ile araç kiralama hizmetini ‘extra masraf yok’ ve ‘en iyi fiyat garantisi’anlayışı ile organizasyon olarak sunmaktadır. Minimum kiralama süresi 24 saattir. Kiralamalarda mutlaka kredi kartı istenmektedir. Kredi kartı olmayan müşterilere kiralama yapılmamaktadır. Kiralama sırasında mutlaka boş slip alınır. Aracın kiralayan kişiler dışındaki kişi/kişilerce (en fazla 3 kişi) kullanılabilmesi için, ilave sürücünün, sürücü belgesi bilgilerinin günlük 30 TL ücret karşılığı kira sözleşmesi üzerinde gösterilmesi ile mümkündür. Aksi durumun belirlenmesi veya herhangi bir kaza durumunda tüm sigortalar geçersiz sayılarak, gerek kiralayan, gerekse aracı kullanan kişiler ayrı ayrı ve müştereken sorumlu tutulacaktır.

Araçları bulunduğu şehirlerdeki havaalanlarından teslim alma ve teslim etme, 4 gün ve üzeri kiralamalarda ücretsizdir. 3 gün ve altındaki kiralamalarda ofislerin havaalanına mesafesine göre ücret uygulanır. Ayrıca ofislerimiz haricinde, teslim alma veya bırakma için özel bir yer istenirse de mesafeye göre fiyatlandırılır. Kiralanan aracın başka bir yerde teslim edilmek istenmesi halinde tek yön ücret uygulanır. Tek yön ücreti aracın bırakılacağı mesafeye göre değişir. Organizasyondan doğan masraflar Hizmetten yararlanacak müşteriye aittir. Bu hizmeti alacak olan kişilerin 48 saat önceden bizi arayıp bilgi vermeleri gerekmektedir.

Seyahat Yardımı
1. Cip (Vip)Lounge Hizmeti
Yılda bir kez iç veya dış hatlarda CIP Lounge salonlarımızda limitsiz yeme-içme hizmeti verilmektedir. Bu hizmet Dünyada 46 ülkede 141 havalimanında ve 203 loungeda geçerlidir. CIP Lounge hizmetinden yararlanmak için 48 saat önceden telefondan rezervasyon yapmanız gerekmektedir. Bu hizmetimiz yurtdışı havalimanları,yurtiçinde organizasyon olarak kart sahiplerine sunulmaktadır. Organizasyondan doğan masraflar kart sahibine aittir. Teminatların aşılması durumunda aşılan kısımKart Sahibi tarafından ödenecektir.
Cip Lounge Hizmeti Alabileceğiniz Ülkeler;
Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Mısır, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Malta, Mauritius, Hollanda, Portekiz, Katar, Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Çin, Guam, Hon Kong, Hindistan, Endonezya, Malezya, Maldivler, Singapur, Tayland, Vietnam, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Brezilya, Kanada, Şili, Kostarika, Jamaika, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Venazuela
2. Uçak Bileti İndirimleri Hizmeti Uçak bileti alımlarında 178 Ülke’deBusiness Class’ta hizmet bedeli üzerinden %75, EconomyClass’ta hizmet bedeli üzerinden %50 indirim sağlar. Aynı zamanda Alo Asist Kart Sahibi’nin kendisine ait şirketi var ise şirket çalışanlarıda uçak bileti indirimlerinden yararlanabilir. Organizasyondan doğan masraflar kart sahibine aittir. İç hatlar; Sun Express 10 TL, Pegasus 15 TL, Onur Air 15 TL, Atlas Jet 15 TL, Anadolu Jet 8 TL, THY 15 TL, 279 TL tutarındaki biletlerde 25 TL, Business Class’da 25 TL. Dış hatlar; Sun Express 20 Euro, Pegasus tek yön 20 Euro, gidiş dönüş 40 Euro, THY ve tarifeli diğer havayolları yakın mesafelerde 25 Euro, uzun mesafelerde (Çin, Amerika vs.) 45 Euro.
3. Otel İndirimleri Hizmeti Alo Asist, Tüm Dünya genelinde 220 adet anlaşmalı olduğu otellerde ailenizi ve sizin indirimden yararlanmanızı sağlar. Aynı zamanda Alo Asist Kart Sahibi’nin kendisine ait şirketi var ise şirket çalışanlarıda otel indirimlerinden yararlanabilir. Sezona göre bu indirim oranı değişebilir. Organizasyondan doğan masraflar kart sahibine aittir.
Sağlık Sigortası
1. Ambulans Hizmeti
Alo Asist Kart Sahibi’nin Dünya Sağlık örgütünün tanımladığı kriterlere göre(32 parametre) ani hastalığı veya yaralanması ve 24 saat içinde müdahale edilmezse Alo Asist Kart Sahibi’nin hayatını tehlikeye sokacak durumlarda, Alo Asist Alo Asist Kart Sahibi’ni ambulans veya refakatçi doktor ve Alo Asist’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze nakli için gerekli organizasyonu yılda 1kez 250 TL limit dahilinde ücretsiz olarak sağlayacaktır. Teminatların aşılması durumunda aşılan meblağ kadar olan ödemeyi kart sahibi yapacaktır. Alo Asist Medikal Ekibi, Alo Asist Kart Sahibi’nin sağlık durumunun, normal bir yolcu gibi nakline müsait olup olmadığını ya da başka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını; Bedensel Zarar ya da hastalığa uygun nakil aracını (kara ambulansı, hava ambulansı, tarifeli uçuş, v.b.) Türkiye Assist Kart Sahibi’nin tedavisinden sorumlu olan doktorun yazılı raporu doğrultusunda belirleyeceklerdir. Hava ambulansı organizasyon olarak verilmektedir. Organizasyondan doğan masraflar kart sahibine aittir. 2. Tıbbi Danışmanlık
Alo Asist kart sahibi 7/24 saat acil olan olmayan sağlık sorunlarınız hakkında bilgi alabilir, yönlendirme talep edebilir. Teknoloji ve hizmet kalitesinin tüm olanakları kullanılarak hastanın durumu değerlendirilmekte ve hasta en uygun sağlık kuruluşuna yönlendirilmekte, hastane, ambulans, hasta yakını ve hastanın doktoru arasında iletişim kurulmaktadır. Bu iletişim ağı ile sürekli bilgi akışı sağlanmakta ve hastanın en doğru ve hızlı acil sağlık hizmeti alması sağlanmaktadır. Bu hizmet Türkiye Assist Tarafından Yılda 1 kere ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Teminatların aşılması durumunda aşılan kısımKart Sahibi tarafından ödenecektir.
3. Tıbbi Bilgi Hizmeti Alo Asist doktor, uzman doktor, dişhekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Bu hizmet organizasyon olarak verilmektedir. Organizasyondan doğan masraflar kart sahibine aittir.
4. Eve Doktor ve Hemşire Gönderimi Hizmeti Kart sahibi’nin konutta meydana gelen bedeni yaralanma veya hastalık durumlarında, konuta en yakın yerden doktor gönderimini organize edecektir. Bu teminat, sadece kart sahibi için ikamet konutu haricinde farklı konut veya işyerinde de geçerli olacaktır. Alo Asist hiçbir zaman herhangi bir tıbbi yardım operasyonunda resmi kuruluşların yapması gereken kurtarma hizmetine müdahale etmeyecektir. Resmi veya özel şirket tarafından bu hizmet verilse de şirket, hiçbir zaman ödemeyi üstlenmeyecektir. Evde bakım hemşiresi ile ilaç uygulama, kan alımı, saatlik hemşire izlenimi gibi hizmetler organizasyon olarak verilmektedir. Organizasyondan doğan masraflar kart sahibine aittir. Doktor hizmeti İstanbul – Ankara illerinde, hemşirelik hizmetleri İstanbul- Ankara- İzmir- Antalaya illerinde verilmektedir.
Hizmet Yardımı
1. Çiçek Gönderim Hizmeti
Alo Asist aracılığı ile kart sahipleri istedikleri yere ve kişiye çiçek gönderimini yapabilirler. Bu hizmetimiz 161 ülke genelinde verilmektedir. Organizasyon olarak ve mesai saatleri içerisinde verilmektedir. Yönlendirme yapacak olan kişi müşteri hizmetleri telefon numarımızı arayarak hizmetten yararlanabilirler. Organizasyondan doğan masraflar kart sahibine aittir.
2. Tekne ve Helikopter Kiralama Hizmeti
Alo Asist İstanbul sınırları dâhilinde tekne ve helikopter kiralama hizmetini sunmaktadır. Bu sayede İstanbul’da Alo Asist kart sahipleri tekne turu yapabiliyorlar ve trafik sıkışık olduğu durumlarda en hızlı şekilde istediğiniz yere ulaşabilmek için helikopter kiralayabiliyorsunuz. Bu hizmetler Alo Asist tarafından organizasyon olarak verilmektedir. Organizasyondan doğan masraflar kart sahibine aittir.
3. Köpek Pansiyonu Hizmeti
Alo Asist, İstanbul bölgesinde kart sahiplerinin köpeklerine köpek pansiyonu hizmetini organizasyon olarak sunmaktadır. Bu hizmetin içerisinde köpeğin, konaklaması gezdirilmesi, mama verilmesi (eğer köpeğin bir önemli hastalığı nedeni ile özel mamaya ihtiyacı yok ise) gibi içerikleri barındırmaktadır. Organizasyondan doğan masraflar kart sahibine aittir.
>4. Pet Taksi ve Pet Bakım
Kafesli veya kafessiz, evcil hayvanınızı, istediğin yerden alıp, istediğiniz adrese bırakır, isterseniz köpeğinizi gezdirir, hatta yapılması gereken aşısı, kuaför bakımı varsa bunları da yaptırır, istediğiniz adres ve kişiye teslim ederiz. Ödemeniz gereken ücret, sadece hizmet bedelimizdir. TürkiyeAssist bu hizmeti organziasyon olarak 7/24 İstanbul sınırları dailinde vermektedir.
5. Rezervasyon Hizmetleri
Tiyatro Rezervasyon, Konser Rezervasyon, Spor Musabakaları Rezervasyon, Otel Rezervasyon, Restaurant Rezervasyon, İç Ulaşım Rezervasyon (Tren, Uçak, Otobüs, vs.), Rehberlik ve ilgi Hizmetleri için Rezervasyon.
*Rezervasyonu yapılmış biletin ulaştırılmasının istenmesi durumunda, kurye bedelleri Kart Sahibine aittir.
**Rezervasyon için minimum 48 saat öncesinden Alo Asist'e müracaat edilmesi gerekmektedir. Bilet teslimatı haricindeki hizmetler tüm Türkiye’yi kapsar. İstanbul’da bilet teslimatı için 48 saat, Ankara ve İzmir’de bilet teslimatı yapılabilmesi için ise 72 saat öncesinden Alo Asist’e başvurulması gerekmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki iller için (adrese kargo hizmetinin verilebildiği iller) 72 saat içinde özel kurye ya da kargo ile adrese teslimat hizmetlerini alma olanağı sağlanacaktır.
Diş Checkup
· Diş-Check up ürünü hediye olarak verilmekte olup ücrete tabi değildir.
· Alo Asist Asistanlık Paketi ürünün yanında bedelsiz olarak siz değerli üyelerimize hediye edilmektedir.
· Diş Check Up Hizmetiniz aktivasyon tarihinden itibaren 1 yıl boyunca geçerlidir.
· Diş-Check Up hizmetini Türkiye genelinde kullanmanız mümkündür.
· Diş Check up hizmeti sadece anlaşmalı merkezlerimizde verilebilmektedir.
· Size en yakın anlaşmalı merkezimizi öğrenmek ve Diş-Check Up randevusu almak için lütfen 0850 480 60 85’i arayınız.
· Diş-Check Up hizmetinin yanında 1 yıl boyunca 0850 480 60 85’den Tıbbi Danışmanlık hizmetinden de faydalanabilirsiniz.